Добірка книг з інфекційних хвороб у дітей

Добірка книг з інфекційних хвороб у дітей

добірка книг з інфекційних хвороб у дітей

Інфекційні хвороби у дітей / Е.Н. Сімованьян [И др.]; під ред. Е.Н. Сімованьян. — Ростов н / Д. Фенікс, 2007. — 766 с.

Навчальний посібник написаний відповідно до освітнім стандартом за фахом— Педіатрія.

У посібнику викладено сучасні відомості про клініку, діагностику та лікування інфекційних захворювань у дітей, а також про диспансерному спостереженні за реконвалесцентами.

Призначений для навчання студентів, лікарів ФУВ, а також розраховане на лікарів різних спеціальностей, які здійснюють лікування хворих з інфекційною патологією: педіатрів, інфекціоністів, неврологів та ін.

Інфекційні хвороби у дітей. Підручник для педіатричних факультетів медичних вузів / За ред. проф. В. Н. Тимченко і проф.

Л. В. Бистрякової.—СПб. СпецЛит, 2001-560 с.

Підручник складається з двох частин — загальної та спеціальної. Загальна частина включає основні відомості про інфекційні хвороби та епідеміологічних закономірності, методи діагностики, принципах раціональної терапії. Розділ «Вакцинопрофілактика» викладено з урахуванням сучасного календаря профілактичних щеплень та накопичених даних, необхідних лікарю-педіатру для грамотного проведення вакцинації.

Підкреслена роль імунізації не тільки в зниженні захворюваності багатьма інфекціями, але також у зменшенні тяжкості хвороби і частоти небажаних наслідків. В окремому розділі представлені питання неспецифічної профілактики інфекційних хвороб в дитячих колективах.

Спеціальна частина висвітлює як найбільш часто зустрічаються інфекції, так і ряд захворювань, актуальність яких в останні роки зросла.

Учайкін В.Ф. Керівництво з інфекційних хвороб у дітей. — М. ГЕОТАР-МЕД, 2002. — 824 с. ISBN 5-9231-0177-7

Керівництво відображає світовий і вітчизняний досвід з вивчення інфекційних хвороб у дітей. З сучасних позицій викладаються питання загальної патології, імунопрофілактики та принципи лікування, а також патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика окремих нозологічних форм. Велику увагу приділено особливостям клінічної симптоматики, патогенезу та лікування інфекційних хвороб у дітей першого року життя і новонароджених.

Особливо повно висвітлені найбільш поширені інфекційні хвороби в дитячому віці (вірусні гепатити, гострі кишкові інфекції, ГРВІ та ін.), Проте належну увагу приділено і відносно рідкісним нозологічними формами, а також і тим інфекційних захворювань, які до недавнього часу не прийнято було описувати в посібниках з інфекційної патології (туберкульоз, гельмінтози та ін.).

Керівництво призначене для педіатрів, інфекціоністів, терапевтів, епідеміологів, а також студентів старших курсів, лікарів-інтернів медичних вузів і клінічних докторів.

Кузьмичова AT Шарлай І. В. Дитячі інфекційні хвороби. Підручник. 2-е вид. (Перераб. І доп.).— М. Медицина, 1984, 448 с. мул.

Друге видання (перше вийшло в 1978 р) складається з двох частин. У першій частині з сучасних позицій викладені загальні питання вчення про інфекційні хвороби у дітей, вкрай важливі для розуміння інфекційної патології.

Друга частина присвячена опису окремих нозологічних форм. Особливу увагу приділено еволюційним змінам при інфекційних хворобах у дітей, наведені причини цих змін та сучасні особливості їх проявів. Враховані новітні досягнення у вивченні етіології, патогенезу та клініки різних дитячих інфекцій.

Нісевіч Н. І. Учайкін В. Ф. Інфекційні хвороби у дітей. Підручник.— М. Медицина, 1990.—624 с. мул. (Учеб. Літ. Для студ.

Мед. Ін-тов. Педіатр. Фак.) — ISBN 5—225-01635—9

У підручнику викладено основні відомості по етіології, епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики основних інфекційних захворювань у дітей. Велику увагу приділено особливостям симптоматики, перебігу та лікування цих захворювань у дітей першого року життя і новонароджених. Викладено відомості про імунологічної реактивності дітей різного віку.

Висвітлено питання профілактики внутрішньолікарняних захворювань і перехресного інфікування.

Зубик Т. М. Іванов К. С. Казанцев А. П. Лісників А. Л. / Диференціальна діагностика інфекційних хвороб. Керівництво для лікарів.— Л. Медицина, 1991.— 336 с. ISBN 5—225—01319—8

Книга побудована за синдромально принципом. Розглядаються найбільш важливі синдроми, які зустрічаються при лихоманки, желтухах, екзантема та енантема, лімфаденопатія, міозитах і артритах, також розбираються синдром респіраторних порушень, тонзиліти, гострі пневмонії, гепатолієнальний синдром, менінгіти і менінгоенцефаліти, інфекційно-токсичний шок, дегідратаційний синдром, гостра ниркова недостатність та інші критичні стани.

Керівництво з інфекційних хвороб у дітей / Под ред. С. Д. Носова.— М. Медицина, 1980. 600 с.

Керівництво з інфекційних хвороб у дітей написано колективом фахівців — педіатрів та інфекціоністів. У другому виданні (перше вийшло у світ в 1972 р) керівництво значно перероблено з метою відображення новітніх досягнень медичної науки і практики. Висвітлюються з сучасних позицій етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування 28 найважливіших нозологічних форм інфекційної патології, що представляють особливий інтерес для педіатрів.

Друге видання доповнене двома новими главами: «Холера» і «Стафілококова інфекція».

Книга розрахована на лікарів-педіатрів, інфекціоністів, епідеміологів.

С. Д. Носов. Інфекційні хвороби у дітей. Москва 1966 – 498 стр.

Інфекцією, або інфекційним процесом, називається взаємодія патогенного мікроорганізму та макроорганізму в умовах впливу зовнішнього середовища. Якщо в результаті цього процесу організм виводиться зі стану врівноваженого взаємодії з середовищем, виникає інфекційна хвороба. Для цього необхідно, щоб мікроорганізм з’явився «надзвичайних подразником», Долають «фізіологічну міру проти хвороби» (І. П. Павлов) і викликає розлад нормальних його функцій. Інфекція не завжди проявляється хворобою. Інфекційна хвороба — це одна з форм інфекційного процесу. Іншою формою інфекційного процесу є носійство (бактеріоносійство), при якому взаємодія організму і мікроба зовні нічим не проявляється.

Однак і носійство може супроводжуватися прихованої реакцією організму, наприклад накопиченням антитіл, щоправда, менш інтенсивним, ніж при інфекційної хвороби….

Турьянов М.Х. Царегородцев А.Д. Лобзин Ю.В. Інфекційні хвороби.

М. ГЕОТАР МЕДИЦИНА, 1998. — 319 стр. ISBN 5-88816-022-9.

У довіднику представлені етіологія, патогенез, діагностика та сучасне лікування більше 100 поширених в Росії і країнах СНД інфекційних хвороб. Назви нозологій розташовані в алфавітному порядку. Довідник містить статті з бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій, а також глистових інвазій. Більше 200 кольорових і чорно-білих високоякісних ілюстрацій з архівів Російських клінік і приватних архівів полегшують фахівцеві постановку діагнозу і визначення лікувальної тактики.

Видання доповнюють календар щеплень і алфавітний покажчик. Книга призначена для лікарів загальної практики, інфекціоністів та студентів медичних вузів.

Шувалова Е.П. Інфекційні хвороби. Медицина – 2005 – 976 стр. ISBN: 5-225-04578-2

У п’ятому виданні підручника (четверте вийшло в 1990 р) викладено основні відомості про інфекційні хвороби, методи діагностики, лікування та профілактики. Включені нові відомості про так званих дитячих інфекціях з викладенням особливостей клінічного перебігу у дорослих, кампилобактериозе, Феліноз, поліомієліті, ентеровірусних, герпетичних, в тому числі цитомегаловирусной, інфекціях та ін. Наведено відомості про так звані пріонових хворобах, що характеризуються нейродегенеративними процесами в головному мозку.

Підручник з інфекційних хвороб призначений для студентів мед. вузів.

Учайкін В.Ф. Нісевіч Н.І. Шамшева О.В.

Інфекційні хвороби у дітей. підручник. — М. ГЕОТАР-Медіа, 2010. — 688 с. мул. ISBN 978-5-9704-1401-9

Підручник написаний відповідно до програми з інфекційних хвороб у дітей. У ньому викладено основні відомості по етіології, епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики основних інфекційних захворювань у дітей. Велику увагу приділено особливостям симптоматики, перебігу та лікування цих захворювань у дітей 1-го року життя і новонароджених. Подано відомості про імунологічної реактивності дітей різного віку.

Висвітлено питання профілактики внутрішньолікарняних захворювань і перехресного інфікування. Особливу увагу приділено вакцинопрофілактику та імунореабілітації.

Підручник призначений студентам медичних вузів старших курсів, лікарям-інтернам, педіатрам, інфекціоністам і клінічним лікарям.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!