Стереотипи етнічні

Стереотипи етнічні

Стереотипи етнічні

Стереотипи етнічні — відносно стійкі уявлення про моральні, умст­ських, фізичних якостях, властивих представникам різних етнічних спільнот, що склалися головним чином на рівні буденної свідомості і передані наступному поколінню, нерідко у вигляді однозначних суджень: «хитрі», «підступні», «господарські» і т. п. У змісті стереотипів етнічних, як правило, зафіксовані пріоритетні оце­нічні думки, судження про зазначені якостях. Крім цього у змісті стереотипів етнічних можуть бути присутні і розпорядження до дії у відношенні людей даної на­циональности. Стереотипи етнічні прийнято поділяти на автостереотипи і гетер­реотіпи.  Автостереотипи — це думки, судження, оцінки, зараховують представниками дан­ної етнічної спільності до самих себе.

Як правило, автостереотипи містять комплекс по­ложітельних оцінок, в рідкісних випадках окремі національні меншини можуть мати негативний автостереотип. Звичайно ж для автостереотип характерна збалансований­ність позитивних і деяких негативних елементів. Наприклад, якщо даний народ мало­чисельні, то може подчеркиваться його старовину, музикальність і т. п. Гетеростереотипи, як сукупність оціночних суджень про інші народи, рівною мірою можуть бути як поклади­тільними, так і негативними залежно від історичного досвіду взаємодії цих народів.

У змісті стереотипів етнічних слід розрізняти відносно стійке ядро — комплекс уявлень про зовнішній вигляд представників даного народу, про його ис­торичні минулому, особливості життя та трудових навичках — і ряд мінливих суджень щодо комунікативних і моральних якостей даного народу. Мінливість оцінок цих якостей тісно пов’язана з мінливою ситуацією в міжнаціональних і межгосударствен­вих відносинах.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!